Tervetuloa

Porukat.fi digitaaliset palvelut 

  Saatavilla olevat kurssit

  Sisäiset viestit ja tärkeät tiedotteet Metsäkoto Oy:n työntekijöille.

  Tämä on lyhyt perehdytysopas Metsäkoto Oy:n toimintatapoihin.

  Työniloa ja mielenkiintoisia päiviä arjen toimintoihin!  Metsäkoto Oy:n sisäinen lääkehoitokoulutus, jonka jokainen työntekijä suorittaa kolmen vuoden välein.

  Suorituksen tarkistaa ja näytön vastaanottaa lääkehoidosta vastaava sairaanhoitaja.


  Kurssilla käsitellään DKT:n, eli dialektisen käyttäytymisterapian, toimintamallit lastensuojelun arjessa. Tehtävissä käydään läpi esimerkkitilanteita sekä soveltamisen ydinasiat työntekijän kannalta. 

  Kurssin aikana käydään läpi käytöshäiriöiden ymmärtämistä lastensuojelutyössä. Tehtävissä käsitellään miten eri tilanneita voidaan hoitaa ja mitkä asiat ovat tärkeitä hoito- ja kasvatustyössä.


  Kurssilla tutkitaan millaisia ovat masentuneen, ahdistuneen, ADHD- ja traumatisoituneen lapsen oireet ja hoito. Tehtävien kautta käydään läpi miten toimia hoidettavan lapsen kanssa sekä mihin asioihin tulee kiinnittää huomiota. 

  Traumatyö lastensuojelun arjessa käsittelee erilaisten traumatilanteiden vaikutusta lasten, nuorten ja aikuisten käyttäytymiseen.  

  Kurssilla käsitellään trauman oireet, työyhteisön merkitys ja tunnusmerkit uupumiselle sekä trauman hoito ja sen vaikuttavuuden arviointi käytännön esimerkkien avulla.

  Craft on riippuvuusongelmia hoitoon kehitetty terapiamalli, joka sopii lastensuojelun toimintakenttään.

  Taustalla on ajatus koko lähiyhteisön osallistumisesta toimintaan niin, että päihteettömyyttä tuetaan arjen tilanteissa.

  Tavoitteena on muttaa sekä läheisten että riippuvuusongelmast kärsivän toimintaa ja ajattelutapoja arjessa. Muutoksen vaakaa heilutetaan motivoivalla ja vahvuuksia korostavalla tavalla.

  Perhetyön keskeiset toimintamallit sisältää Metsäkodon perhetyön toteuttamisen peruslinjaukset.

  Ne ovat yhdistelmä sosiaalityön, psykoterapian, kuntoutuksen ja kasvatustieteen osaamisesta.

  Tavoitteena on ensivaiheessa selventää keskeiset ongelmat, jotka vaikeuttavat arjen sujumista perheessä.

  Selvityksen jälkeen tehdään suunnitelma yhdessä perheen ja sosiaalityöntekijäan kanssa toimenpiteistä, joilla pyritään helpottamaan tilannetta.

  Toimenpiteiden toteutuksesta arjessa vastaavat Metsäkodon ohjaajat.

  Toiminnan onnistumisen arviointi tehdään kolmen kuukauden välein yhteistyössä perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa. Samalla mietitään jatkotoimenpiteiden tarve.

  Sijoitukseen liittyvän perhetyön sisältö on erilainen kuin avopalveluissa toteutettavan perhetyön.

  Toiminnan raportointin keskittyy sovittujen tavoitteiden ratkaisujen etenemiseen ja mahdollisten uusien ongelmien havainnointiin.

  Raportoinnista vastaavat ohjaajat.

  Tavoitteena on käydä läpi erilaisia vaikeita tilanteita lastensuojelussa, jolloin ammattilaisen on hankala hallita omia tunnereaktioitaan.

  Keskeistä on ymmärtää omien elämänkokemusten vaikutus tilanteiden käsittelyyn ja niistä selviämiseen.

  Koulutuksen aikana opetellaan erottamaan omia tunteita asiakkaan tunteista, ja harjoitellaan tilanteiden hallintaa ammattilaisena.

  Lisäksi etsitään jokaiselle kolme erilaista tapaa käsitellä tilannetta jälkikäteen.

  Työyhteisön ongelmatilanteiden käsittely esimerkkien avulla.

  Keskeisenä tavoitteena on ymmärtää oma rooli ja oman toiminnan vaikutus muihin työyhteisön jäseniin.